ÚTIKRITIKA.HU / Impresszum


Impresszum

 • Az utikritika.hu fő utazási irodai partnere a Vista Utazási Irodák Kft.
 • Cégnév: Vedado Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1112 Budapest, Zólyomi út 27/a
 • Adószám: 12194401-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09- 564077 (Fővárosi Bíróság Cégbíróság)
 • Utikritika.hu tárhely kezelője:
  • Mile Informatika Kft.
  • 2837 Vértesszőlős, Sánc utca 2.
  • +36 34 579 010 | kapcsolat@mile.hu

Utikritika.hu elérhetőségek:

Az utikritika.hu-n megjelenő minden saját (fekete színű) szöveg az utikritika.hu szellemi tulajdonát képezi. Minden másolás és sokszorosítás csak a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Személyes adatok védelme

Az EU 2016/679/EU , az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete rendelkezik a személyes adatok védelméről. Az Utikritika.hu mint adatkezelő maximális figyelmet fordít a személyes adatok kezelésére és az összes törvényi előírás betartására. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az általunk alkalmazott irányelveket, amelyek a honlap látogatóira érvényesek. Önmagában a honlap olvasásával az olvasó ezeket az alapelveket elfogadja, amelyeket itt részletezünk. 

Az utikritika.hu a honlapon elsődlegesen információkat közöl,  történeteket mesél. A szövegbe ágyazott linkek azokra az affiliate programokra, partneroldalakra mutatnak, amelyekkel az utikritika.hu kapcsolatban áll, amelyek szolgáltatásait ajánlja. A linkre/dobozra való kattintással az olvasó már a partner weboldalán jelentkezik be, esetleges vásárlásánál is ott adja meg az adatait. Ezeket az adatokat az utikritika.hu nem látja, nem kezeli és nem tárolja.

Mit tekintünk személyes adatnak? Az érintettre (olvasó ) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az érintett természetes személy. Közvetlenül vagy közvetett módon. Ilyen adat a név, azonosító számok, helymeghatározó adatok,és minden olyan közvetetten ezekből levonható, kinyerhető adat, amely személyes információt hordozhat.

Adatkezelő: az utikritika.hu tulajdonosa és üzemeltetője, a Vedado kft. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az utikritika.hu nem gyűjt személyes adatokat, ezért azokat nem is kezeli senki. A honla adatkezelésével érintett egyedüli  cég az affiliate partnereken kívül a Google Analytics. Felügyeleti hatósága: NAIH.

Az utikritika.hu partnerei által kezelt adatok:  Az olvasó számítógépépének bejelentkezési adatai, amelyeket a Google azonosít és tárol. Ezek az adatok azok, amelyek a bejelentkezés során automatikusan képződnek. Az adatok a következőek: a látogatás időpontja, helye, az érintett gép böngészője, IP címe, a gép típusa és a meglátogatott oldalak címe. Ezeket az adatokat a rendszer automatikusan rögzíti, naplózza. Ezek az automatikusan generált adatok nem kapcsolhatóak össze egyéb személyes felhasználói adatokkal. Az adatokhoz kizárólag az utikritika.hu fér hozzá. Az utikritika.hu használhat cookiekat , Google Adwords és Google Adsense használatához. Ezeket a cookiekat a felhasználó/az olvasó közvetlenül a saját , böngészésre használt gépén tudja tiltani. Az adatgyűjtés célja részben a honlap látogatottságának mérése, részben az átlagos olvasói magatartás feltérképezése. A kinyert adatokat az utikritika.hu a fentiektől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személynek át nem adhatja. 

Az utikritika.hu nem folytat utazási irodai tevékenységet, így az utazókkal közvetlenül nem kerül kapcsolatba. Velük szerződést nem köt, adatokat tőlük nem lát és nem is fogad el. Az affiliate partnerek által kezelt adatokért, azoknak kezeléséért felelősséggel nem tartozik.
SZÁLLÁSFOGLALÁS